Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 417

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu odluke Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o Sporazumu između Europske unije i Republike Kabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave