Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 461

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Proračunski postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti