Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 374

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Pravila o zaštiti podataka kao katalizator povjerenja u EU-u i izvan njega – analiza napretka
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave