Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 409

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije u pogledu donošenja odluke o produljenju izuzeća WTO-a kojim se Sjedinjenim Američkim Državama dopušta primjena povlaštenog tarifnog postupanja na temelju Zakona Sjedinjenih Država o gospodarskom oporavku Karipskog bazena (CBERA)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave