Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 410

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije u pogledu donošenja odluke o produljenju izuzeća WTO-a kojim se zemljama u razvoju članicama WTO-a dopušta primjena povlaštenog tarifnog postupanja za najnerazvijenije zemlje
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave