Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 620

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti