Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 394

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Završne pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 1. studenoga 2019.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave