Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 282

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni poglavlja IV. Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave