Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 271

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preprekama trgovini i ulaganjima 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave