Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2019) 12

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave