Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 276

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Trenutačno stanje pripreme izvanrednih mjera za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave