Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 261

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave