Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 258

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): prognoze obveza, plaćanja i doprinosa
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave