Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2019) 9

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću EU i srednja Azija: nove prilike za snažnije partnerstvo
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave