Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 232

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije - Podupiranje ciljeva održivog razvoja u cijelom svijetu: Zajedničko objedinjeno izvješće Europske unije i njezinih država članica za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave