Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 213

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni i preispitivanju Direktive 2014/59/EU (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka) i Uredbe 806/2014 (Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave