Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 280

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Republikom Senegalom
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave