Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 281

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Sejšelima
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave