Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 539

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave