Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 538

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 4. prosinca 2018.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave