Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 269

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave