Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 262

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Svjetske carinske organizacije u vezi s preporukom Svjetske carinske organizacije o izmjeni Harmoniziranog sustava iz članka 16.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave