Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 253

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2019.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave