Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 248

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za Odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Islamskom Republikom Mauritanijom
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave