Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 246

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave