Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 238

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03 – Socijalna sigurnost)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave