Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 243

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave