Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 242

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara AKP-a i EU-a u pogledu prenošenja ovlasti za odluku o donošenju prijelaznih mjera za produljenje Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a na Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave