Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 229

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom partnerstvu za suradnju u području energetske učinkovitosti (IPEEC) u vezi s produljenjem Mandata IPEEC-a od 24. svibnja do 31. prosinca 2019.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave