Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 223

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave