Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2019) 7

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: Godišnje izvješće za 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave