Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 211

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koje su dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave