Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 215

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj 2018. i prethodnih godina
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave