8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2014. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26.02.2016.

Rasprava je zaključena 25. veljače 2016.
Izvješće je prihvaćeno na 2. sjednici 26. veljače 2016. (jednoglasno, 103 glasa "za").