10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
27.01.2023.

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Odbor_zakonodavstvo_PZE 320.pdf

AMANDMAN_Katarina_Peovic_PZE_320.pdf