10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
24.05.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matična radna tijela provela su raspravu na sjednicima održanim 13. prosinca 2022. i 23. veljače 2023.
Izvješće je primljeno na znanje na 16. sjednici, 24. svibnja 2023. (107 glasova "za", 1 "protiv").