10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
08.02.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 25. veljače 2022.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 8. veljače 2023. (jednoglasno, 115 glasova "za").