U Saboru održani "Dani EU fondova"

Zagreb - Na inicijativu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbora za europske poslove u Hrvatskome saboru održani su "Dani EU fondova". Događaj je realiziran kao niz tematskih sjednica više radnih tijela Hrvatskoga sabora na kojima je predstavljen Višegodišnji financijski okvir 2021.- 2027., proces programiranja te najvažniji operativni programi za sljedeće financijsko razdoblje. Predsjednici odbora Marko Pavić i Domagoj Hajduković izrazili su želju da se ovakav tip događanja i u budućnosti periodično održava u Hrvatskome saboru.

Nakon sjednice o procesu programiranja VFO-a u utorak, 29. lipnja, u srijedu 30. lipnja održana je tematska sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost pod nazivom "Programiranje fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu sigurnosne politike EU-a".

Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras istaknula je kako je ovaj Višegodišnji financijski okvir za Hrvatsku puno povoljniji jer nam je na raspolaganju 270 milijuna eura dok smo u periodu od 2014. do 2020. godine mogli koristit tek 85 milijuna eura. Državna tajnica je istaknula brojne projekte koje MUP provodi, a financirani su sredstvima EU-a te se odnose ponajprije na ulazak Hrvatske u Schengenski prostor, adekvatno zbrinjavanje migranata i njihovo uključivanje na hrvatsko tržište rada i društveni život. Državna tajnica je rekla da se poseban naglasak daje na upravljanje umjetnom inteligencijom, sprječavanje kibernetičkih napada, boljoj zaštiti granica, ali i ulaganja u jačanje kapaciteta policije. Ponovila je da je i cilj Hrvatske ulazak u Schengenski prostor te da smo za to spremni.

Paralelno je održana zajednička tematska sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te članova Odbora za obitelj, mlade i sport i članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Operativnom programu "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027."

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić predstavio je europski i nacionalni regulatorni okvir za programiranje, dinamiku rada Radne skupine Solidarna Hrvatska kojoj je, uz Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, supredsjedatelj Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te samu strukturu Europskog socijalnog fonda čija ukupna alokacija iznosi gotovo dvije milijarde eura (EU sufinanciranje). Također je predstavio Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027." te pripadajućih osam prioriteta: tržište rada, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje, zdravstvo, zapošljavanje mladih, materijalna deprivacija, dječje siromaštvo i socijalne inovacije.

U raspravi koja je uslijedila posebni naglasak je stavljen na zapošljavanje mladih, integraciju ranjivih skupina i smanjivanje rizika od siromaštva. Dogovorena je nova rasprava o finalnim verzijama operativnih programa kada budu usuglašeni s Europskom komisijom.

Kasnije je održana i zajednička tematska sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za poljoprivredu pod nazivom "Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj i Operativni program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za 2021. - 2027."

Državni tajnik Zdravko Tušek rekao je da je u razdoblju od 2014. do 2020. Hrvatska povukla preko dvije milijarde eura za ukupno 102 500 korisnika. Za razdoblje od 2021. do 2027. rekao je da je za Program ruralnog razvoja 2021.-2022. na izravna plaćanja i sektorske mjere predviđeno 1,75 milijardi eura, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je predviđeno 131 milijuna eura dok je za Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. predviđeno 3,42 milijarde eura. Rekao je da je glavni naglasak na očuvanju ruralnih krajeva kojima treba osigurati rast i samoodrživost s ciljem očuvanja stanovnika u tim krajevima.

Sudionici su u kasnijim izlaganjima naglasili kako je još uvijek dugačak put pred poljoprivredom u Hrvatskoj te koji bi se konkretni potezi trebali povući kako bi se spriječilo iseljavanje pogotovo mladih obitelji iz ruralnih krajeva.

Održana je i tematska sjednica Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije "Predstavljanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. te prekograničnih i transnacionalnih programa".

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić predstavio je novi Višegodišnji financijski okvir vrijednosti 13.4 milijarde eura, od čega je za kohezijsku politiku alocirano 9.3 milijarde eura. Detaljno je predstavljeno šest prioriteta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija - jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju; jačanje digitalne povezivosti; promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa; razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo; razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti te jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Predstavljeni su i prioriteti Integriranog teritorijalnog programa: održivo regionalno gospodarstvo, poticanje zelene tranzicije potpomognutih i brdsko-planinskih područja, unaprjeđenje biciklističke infrastrukture u potpomognutim područjima, povećanje pristupačnosti socijalne i obrazovne infrastrukture uz turističku revitalizaciju potpomognutih i brdsko-planinskih područja, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka i pravedna tranzicija. 

Završno, državni tajnik je upoznao članove Odbora sa programima u okviru Europske teritorijalne suradnje, s posebnim osvrtom na prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. U raspravi je otvoren širok raspon tema, od plana za dovršavanje infrastrukturnih projekata, financiranja projekata u visokoškolskom sustavu, projekata iz energetske obnove, načina financiranja nacionalne komponente i poticanja istraživanja i razvoja.