Objavljen Javni poziv Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske obrtničke komore

Zagreb - Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora objavio je danas Javni poziv za podnošenje prijedloga za imenovanje člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, predstavnika Hrvatske obrtničke komore. 

Na temelju članka 76. Poslovnika u Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora imenuje se jedan predstavnik iz Hrvatske obrtničke komore. Poziva se ovlašteni predlagatelj da uz obrazloženi prijedlog o kandidiranju za kandidata priloži i: životopis u zadanoj formi, dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika) i uvjerenje nadležnog suda da

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora, a prijedlozi se upućuju Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na adresu: Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb. 

Javni poziv upućuje se ovlaštenom predlagatelju s obzirom na činjenicu da je prethodni član Odbora za gospodarstvo, predstavnik Hrvatske obrtničke komore, razriješen te dužnosti na osobni zahtjev odlukom Hrvatskoga sabora 3. ožujka ove godine.