Kružno biogospodarstvo: put prema inovativnijoj, resursno učinkovitijoj i konkurentnijoj Europi

Zagreb – Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Ružica Vukovac sudjelovale su na konferenciji pod nazivom „Kružno biogospodarstvo: put prema inovativnijoj, resursno učinkovitijoj i konkurentnijoj Europi“, koja je organizirana pod pokroviteljstvom Odbora za okoliš i poljoprivredu Riksdaga, u okviru parlamentarne dimenzije švedskoga predsjedanja Vijećem EU-a. 

Konferencija je održana videokonferencijskim putem, a okupila je zastupnike nacionalnih parlamenata, Europskoga parlamenta, istraživače, nacionalne i međunarodne organizacije, organizacije mladih i ostale zainteresirane sudionike s ciljem rasprave i razmjene ideja o politici biogospodarstva i njegovoj ulozi u osiguravanju održive budućnosti Europe.

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima su se obratili predsjednica Odbora za okoliš i poljoprivredu Riksdaga Emma Nohren i potpredsjednik Odbora Kjell-Arne Ottosson, švedski ministar za ruralne poslove Peter Kullgren, direktorica Glavne uprave za okoliš Europske komisije Florika Fink-Hooijer i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskoga parlamenta Par Holmgren. 

Predstavljeno je trenutačno stanje u sektoru biogospodarstva, s naglaskom na Strategiju EU-a o održivom biogospodarstvu iz 2018. koja omogućuje državama i regijama da osmisle tranzicijske putove u skladu sa svojim specifičnim izazovima i prilikama te na izvješće o napretku u provedbi Strategije iz lipnja 2022. godine, kao i nove inicijative Komisije koje se donose s ciljem bolje i učinkovitije provedbe Strategije. Potvrđena je potreba ubrzanja zelene tranzicije te je naglašena predanost švedskoga predsjedanja u postizanju ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. godine. Ujedno je istaknuta vodeća uloga biogospodarstva u ostvarivanju europskog zelenog plana, kao i njegova kompleksnost, budući da obuhvaća sve sektore i povezane usluge koje proizvode, koriste, prerađuju, distribuiraju ili troše biološke resurse. 

U nastavku konferencije sudionici su imali mogućnost sudjelovanja u četiri paralelna panela u okviru kojih se raspravljalo o: ulozi i mogućnostima šumarske industrije; nacionalnim i regionalnim strategijama biogospodarstva; biogospodarstvu u kontekstu sigurnosti hrane u Europi te plavom biogospdarstvu.

Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Ružica Vukovac sudjelovale su u radu panela o sigurnosti hrane, na kojemu se raspravljalo o aspektima proizvodnje, opskrbe i konzumacije hrane ključnima u borbi protiv klimatskih promjena te rješenjima za postizanje dugoročne neovisnosti, utemeljenima na dokazima za održive, učinkovite i otporne prehrambene sustave.

U svojemu obraćanju potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Vukovac istaknula je kako se osnovna namjena poljoprivrednog zemljišta mijenja s prijelazom prema biogospodarstvu te se, osim za proizvodnju hrane za ljude i životinje, koristi za proizvodnju usjeva za biogoriva te za druge primjene, kao što su kemijska i farmaceutska industrija i građevinski sektor. Naglasila je da takvo korištenje poljoprivrednog zemljišta može imati značajne implikacije na sigurnost i cijenu hrane. Napomenula je kako pametno korištenje biomase treba biti vođeno ekonomskom vrijednošću dobivenih proizvoda zajedno s ekološkom održivošću i brigom za društvo. Istaknula je kako je presudna važnost da proizvodnja hrane, prvenstveno za ljudsku upotrebu, bude na vrhu vrijednosne piramide te kako je potrebna i promjena prehrambenih navika. Zaključila je kako se pametnim upravljanjem i kontrolom korištenja poljoprivrednog i šumskog zemljišta može uspostaviti ispravan i dugoročno održiv razvoj biogospodarstva u skladu s planetarnim ograničenjima. 

Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić uključila se u raspravu te je postavila pitanja vezana za primjere dobre prakse u organiziranju zelene javne nabave hrane na razini gradova u Europi i organiziranje tržišta i poljoprivrednih proizvođača te pitanje važnosti zaštite dijelova Jadrana za obnovu ribljeg fonda oko čega se trebaju dogovoriti sve zemlje na Jadranu.

Sudionicima konferencije predstavljene su poslovne prakse i modeli poslovanja koji slijede kružne poslovne modele te je naglašeno kako je nužna suradnja poslovne zajednice s kreatorima politika s ciljem unaprjeđenja kružnih poslovnih modela u Europi i šire. 

U zaključnom dijelu konferencije istaknut je značaj održivog biogospodarstva radi doprinosa zelenoj i pravednoj tranziciji u Europi. Kako bi se ostvarili ciljevi Strategije EU-a nužno je izraditi nacionalne strategije biogospodarstva, koje će  obuhvatiti javne politike iz svih sektora relevantnih za područje biogospodarstva, definirati viziju i strateške ciljeve razvoja biogospodarstva i odrediti mehanizme za provedbu ciljeva, napomenuo je u svojem obraćanju povjerenik Komisije za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.