Deneš Šoja, Zdenka Čuhnil i Ivanka Roksandić održali sastanak s izaslanstvom Odbora za vanjsku politiku mađarskog parlamenta

Zagreb - Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina i predstavnik mađarske manjine u Hrvatskom saboru te član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Deneš Šoja primio je u službeni posjet izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku mađarskog parlamenta. Sastanku su prisustvovale članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Zdenka Čuhnil i Ivanka Roksandić.

Deneš Šoja je izrazio zadovoljstvo da izaslanstvo mađarskog parlamenta boravi u Hrvatskoj. Razgovaralo se o pitanjima od interesa za mađarsku manjinu u Hrvatskoj, kao i hrvatsku manjinu u Mađarskoj. Deneš Šoja je istaknuo da je u Hrvatskoj zaštita manjina jako dobro riješena, donošenjem seta manjinskih zakona i njihovom provedbom, pri čemu je temeljni propis Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Upoznao je goste sa strukturom Hrvatskoga sabora i činjenicom da u Saboru trenutno ima osam manjinskih zastupnika, od čega je njih troje predstavnika srpske nacionalne manjine. Svi predstavnici nacionalnih manjina u Saboru članovi su Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a ujedno su okupljeni u posebnom manjinskom klubu zastupnika, dodao je Deneš Šoja. Hrvatska Vlada sa svoje strane brine o osiguravanju financijske podloge za potporu nacionalnih manjina. 

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku mađarskog parlamenta Mihály Balla izrekao je svoj stav da na temelju važećih zakonskih propisa mađarska nacionalna manjina u Hrvatskoj ima sve što joj je potrebno. Drži da je u Hrvatskoj na primjeren način riješeno političko predstavništvo nacionalnih manjina i da u tom pogledu Mađarska za Hrvatskom kaska. U Mađarskoj je u tijeku donošenje novog Ustava i treba odlučiti na koji će se način birati manjinski zastupnici. Istaknuo je da ne treba zaboraviti da srednjoeuropska povijest nosi takvu sliku da je većina država na ovom području višenacionalna. "U Mađarskoj smo postigli da su manjinske samouprave nezaobilazne na lokalnoj razini i dobivaju za to središnju državnu potporu". 

Mađarska podupire izgradnju Đačkog doma Osnovne škole u Hercegszántóu (Santovu), koju pohađaju djeca pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj i nada se da će i Hrvatska dati svoj doprinos i potporu realizaciji ovog projekta od golemog interesa za hrvatsku manjinu u Mađarskoj. Govoreći o položaju mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj koja broji 16 do 17 tisuća pripadnika izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da su Mađari u Hrvatskoj u mogućnosti njegovati svoj jezik, kulturu, kao i sve svoje tradicijske i običajne izričaje, i to uz potporu koju im daje Republika Hrvatska. Zanimao se kako je Hrvatska svojim izbornim zakonodavstvom riješila pitanje biračkog prava pripadnika svog naroda koji žive izvan njezinih granica, kao i za manjinski institut dvostrukog biračkog prava. 

Obostrano je konstatirano da nacionalne manjine trebaju biti važna poveznica između dvije države, a da je osim gospodarske suradnje u manjinskim pitanjima vrlo važno naglasak staviti na očuvanje manjinskih običaja, kulture i obrazovanja, i to počevši od predškolske dobi.

Autor: Služba za odnose s javnošću