Davorko Vidović sudjelovao na sastanku o socijalnim politikama Europske unije

Berlin - U okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije održan je sastanak predsjednika odbora nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta na temu „Za socijalnu i pravednu Europu“. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, sudjelovao je predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Davorko Vidović.

Nakon pozdravne poruke potpredsjednice Bundestaga Petre Pau, pod predsjedanjem Matthiasa Bartkea, predsjednika Odbora za rad i socijalnu politiku Bundestaga održana je prva  sjednica na kojoj se raspravljalo o Europskom stupu socijalnih prava u okolnostima pandemije te provedbi 20 načela konkretne politike. 

Kao ključni govornik sudionicima sastanka obratio se Nicolas Schmit, povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava koji se osvrnuo na nedavno objavljeni prijedlog direktive o minimalnim plaćama u Europskoj uniji te pozvao zastupnike nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta da i na ovom sastanku iznesu primjedbe, mišljenja i prijedloge za donošenje Akcijskog plana o provedbi Europskog stupa socijalnih prava na summitu u Portugalu 2021.

U raspravu se uključio predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Davorko Vidović koji je istaknuo potrebu daljnjeg uklanjanja socijalnih prepreka kako bi europsko društvo ostalo i dalje najpravednije društvo u svijetu.

U odnosu na krizu uzorkovanu pandemijom naveo je neke od mjera koje su poduzete u Hrvatskoj kojima su očuvana radna mjesta, no dodao je da se u pojedinim sektorima ipak u bližoj budućnosti mogu očekivati otpuštanja.

Podržao je nastavak rada njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a na razvoju digitalnih vještina što je bio prioritet hrvatskog predsjedanja te pozvao na važnost jednakih mogućnosti i u pristupu tržištu rada. 

U drugom dijelu sastanka predstavljeno je izvješće zastupnice u Europskom parlamentu Lare Wolters o dužnoj pažnji i odgovornosti poduzeća za globalne lance opskrbe.