19., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 18. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2016. GODINU;
2. INFORMACIJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I – V 2017. GODINE;
3. RAZNO.