24., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 21., 22. i 23. sjednice Povjerenstva;
1. PROGRAM KONVERGENCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RADOBLJE 2018.-2021.  I  NACIONALNI PROGRAM REFORMI 2018.;
2. IZVJEŠĆE O PROCEDURI PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, TRAVANJ 2018. (ESA 2010);
3. PLAN ISPUNJENJA FISKALNOG PRAVILA ZA 2018. GODINU S POSEBNIM OSVRTOM NA REFINANCIRANJE OBAVEZA U HAC-u;
4. IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
5. RAZNO.