1. sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Bilateralni odnosi s Crnom Gorom nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu i logorima Dachauu i Mauthausenu u Skupštini Crne Gore;
2. Dogovor o radu Odbora za vanjsku politiku i planu aktivnosti;
3. Razno.