1. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. Informacija o  radu Odbora za predstavke i pritužbe (od 1. siječnja do 31. svibnja 2024.);
2. Informacija o Izvješću  o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2023. godinu;
3. Razno.