61. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA 58., 59. I 60. SJEDNICE;
2.    RAZNO.