102. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red:

-    Usvajanje Zapisnika 101.  sjednice Odbora

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA HONG KONGA NARODNE REPUBLIKE KINE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 640.