135. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red:

-    usvajanje zapisnika 134. sjednice Odbora za zakonodavstvo

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZGRANIČENJU ISKLJUČIVIH GOSPODARSKIH POJASEVA, drugo čitanje, P.Z. br. 630;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU, drugo čitanje, P.Z. br. 639;

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA HONG KONGA NARODNE REPUBLIKE KINE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 640;

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 569;

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 636;

6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOBIRANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 579;

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 638;

8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 593;

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆI I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 637;

10. PRIJEDLOG ODUKE O PROGLAŠENJU 2025. GODINE „GODINOM OBILJEŽAVANJA 1100. OBLJETNICE HRVATSKOGA KRALJEVSTVA“ – predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.