10. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje  zapisnika  9. sjednice Odbora;
1. Prijedlog Izvješća  o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2023. godinu;
2. Razno.